کد خبر: 199663

تیم عملیات روانی غرب لحظه ای آرام و قرار ندارد

اتاق خبر 24

کانال تلگرامی ژئوپلیتیک رسانه نوشت: هر روز که از مذاکرات می گذرد رسانه های غربی و عبری و عربی و برخی ایرانی یک رویکرد جدید در پیش می گیرند . در اینجا سعی می شود به طور خلاصه تاکتیک های آنها از ابتدای شروع مذاکرات شرح داده شود : 

کار آنها از تخریب و تمسخر هیئت ۴۰ نفره ایرانی شروع شد تا با ترور شخصیتی آنها تاثیر منفی بر روحیه آنها گذاشته شود . 

 دادن اخبار متوالی منفی همزمان با تهدید نظامی با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی و اجبار و ترس مذاکره کنندگان ایرانی و عقب نشینی آنها ادامه یافت . در این عملیات گسترده بازی مقصرنمایی به طور گسترده اجرا شد و رسانه های غیررسمی بارها تاکید کردند دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات خواسته های حداکثری ایران است تا ج.ا.ا مقصر شکست مذاکرات شناخته شود . 

سپس روی به استفاده از تکنیک برجسته سازی جلسات اولیانوف و رابرت مالی برای القای نقش منفی روسیه و وابستگی و بدبختی ایران آوردند در حالی که چنین جلساتی در دور هفتم هم رایج بود اما به دلیل تغییر تاکتیک رسانه های غربی اینبار این مسئله به شدت برجسته شد .

 آنها بلافاصله روی به ضرب الاجل سازی کاذب آوردند و همزمان اخباری از پیشرفت زیاد مذاکرات دادند تا بازار و جامعه ایرانی خوشبین شده و در صورت عدم توافق تا ضرب الاجل اعلامی شوک روانی به اقتصاد و جامعه کشور وارد شود پس برای جلوگیری از این مسئله تیم مذاکراتی ایران از خواسته های خود کوتاه بیاید . 

حال در دو سه روز گذشته تاکید بر مذاکره مستقیم با آمریکا مطرح شده و این کلید واژه به دو مورد قبلی چسبیده تا همزمان با استفاده از بازی مقصرنمایی و ضرب الاجل سازی دروغین ، در صورت عدم توافق مقصر ایران شناخته شود که با هیئت آمریکایی دیدار نکرد ! 

همه اینها نهایتا به شکست ایران در رسانه های غربی منجر می شود . اگر توافق نشود ایران به دلیل خواسته های زیادی خواهانه مقصر شکست است اگر هم توافق شود عقب نشینی و ضعف ج.ا.ا است ! 

طرف مقابل فکر می کند با پیچیده کردن شرایط مذاکرات و انحراف اذهان و ... می تواند دیپلماسی اجبار خود را پیاده کند اما رویکرد تیم مذاکره کننده ایرانی و در راس آن کمیته مذاکراتی در تهران ( امیرعبداللهیان - باقری - شمخانی ) پافشاری کامل بر خواسته ها و دادن راهکارهای عملی و قابل اجرا به طرف های غربی است.