کد خبر: 199611

آیا سازمان زندان‌ها در درمان ‎آبتین کوتاهی کرده؟

اتاق خبر 24

دانیال معمار، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت:

‏در بوق‌وکرنا می‌کنند که سازمان زندان‌ها در درمان آقای ‎آبتین کوتاهی کرد

واقعیت: ایشان ۱۴آذر به بهداری زندان مراجعه و دارو گرفت، ۲روز بعد به بیمارستان طالقانی اعزام شد. بعد ۲روز بستری، به درخواست خانواده‌ به بیمارستانی خصوصی منتقل شد. بعد از ۳۵روز در این بیمارستان متاسفانه فوت کرد.