کد خبر: 199583

امتیازات ایران برای ترکیه چیست؟

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏

قطار ‎پاکستان پس از عبور از خاک ‎ایران به ‎ترکیه رسید. 

کریدورها می‌توانند ضمن رونق اقتصادی، چسبندگی کشورهای همسایه را به هم بیشتر کنند. ایران، مسیری امن و اقتصادی برای گسترش تجارت میان ترکیه با کشورهای شرقی است.