کد خبر: 199532

وقتی واکسن کرونا به کمک نیروهای اورژانس آمد

سخنگوی سازمان اورژانس کشور تلاش های شبانه روزی نیروهای اورژانس در دوران کرونا و تاثیر واکسیناسیون در کاهش ماموریت های کرونایی اورژانس ۱۱۵ را روایت می کند.