کد خبر: 199486

دعایی که جهان را تحت تاثیر خود قرار داده!

اتاق خبر 24

علیرضا پناهیان در توییتر نوشت:

‏اصل معجزه میلاد حضرت مسیح از دعای یک مادر شروع شد.

مادر حضرت مریم، در دوران بارداری، فرزند خود را وقف خدا کرد و خدا پذیرفت.

وقتی دید فرزندش دختر است نامش را مریم گذاشت و برای فرزند او هم دعا کرد و خدا مستجاب کرد.

دوهزارسال است که جهان تحت تاثیر دعای یک مادر است؛ همسر عمران.