کد خبر: 199407

کشف سرهای بریده شده با لبانی دوخته

ماموران پلیس ترکیه موفق به کشف و ضبط ۴۰۰ اثر تاریخی از قاچاقچیان درترکیه شدند. در میان آثار تاریخی بدست آمده سرهای بریده شده با لبانی دوخته که توسط شکارچیان باستانی بدست آمده است دیده می‌شود.