کد خبر: 199337

صلح و آرامش و دموکراسی به روایت تصویر

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت:

می گویند در فردای براندازی، آمریکا می آید

و برای مان صلح و آرامش و دموکراسی می آورد

صلح و آرامش ودموکراسی به روایت تصویر.