کد خبر: 199313

نتایجی که دولت رئیسی نمی‌تونه آن را تکرار کنه!

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت:

‏واقعیت رو ‌بپذیریم

دولت رئیسی نمی‌تونه نتایج دولت روحانی در مذاکرات هسته‌ای رو تکرار کنه

غنی سازی رو از ۲۰٪ رسوند به ۴٪

قلب رآکتور اراک رو بتن کرد

تحریم‌ها رو از ۸۰۰تا رسوند به ۱۵۰۰تا

مراکز هسته‌ای رو تبدیل کرد به جولانگاه بازرس‌-جاسوس‌ها

دانشمند هسته‌ای فخری زاده ترور شد.