کد خبر: 199307

پیام احساسی علی دایی به مردم ایران

علی دایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: هرگز عشق و محبتی را که شما مردم به من ابراز داشته اید را فراموش نخواهم کرد به ویژه در سال‌های طولانی پس از دوران فوتبالم. عشق من به شما مردم به همان اندازه قوی است. برای من مهم این است که شما،  من را فقط به عنوان علی دایی بازیکن فوتبال به خاطر نیاورید، بلکه آرزو دارم علی دایی را به عنوان فردی که همیشه در کنار مردمش بوده به یاد داشته باشید.