کد خبر: 199284

ورود ممنوع به جز ایرانی‌های با وفا

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت:

‏زمانی که جنگ علیه یمن تمام شود.

درهای ورود به آن را خواهیم بست

و بنری خواهیم زد و در آن مینویسیم:

به تنهایی از شادی می گرییم، همانگونه که در غم به تنهایی زیستیم.

ورود ممنوع به جز ایرانی های با وفا، پاکترین مردمان روی زمین.