کد خبر: 199279

اگر اغتشاش بد است پس چرا انقلاب ۵۷ شکل گرفت؟

اتاق خبر 24

سن مهدیان، فعال رسانه‌ای در صفحه اینستاگرام خود نوشت: یک سوال رایج و پرتکرار وجود دارد که هر از گاهی با بروز و ظهور اغتشاشات خیابانی و برخورد ناجا مطرح می شود و آن اینکه: "اگر اغتشاش بد است پس چرا انقلاب ۵۷ شکل گرفت..."

فرض سوال اینست که انقلاب ۵۷ از جنس اغتشاشات این روزها بوده است. با این حال دو دسته پاسخ وجود دارد که هردو لازمست اما عمق آنها یکسان نیست.

پاسخ اول:

ظاهر یکسان رفتارها به معنی شباهت آنها نیست. داعشی ها عملیات انتحاری انجام می دهند. شهید حسین فهمیده هم عملیات استشهادی انجام می دهد. ایندو یکی است؟ اسرائیلی ها آدم می کشند، نیروی مقاومت نیز سربازان صهیونیستی را به هلاکت می رسانند، ایندو یکی است؟

چه آنکه اغتشاش برای به هم زدن طاغوت و حکومت جور و ظلم پهلوی، تلاش برای برقراری نظم و دعوت به انضباط است.

پاسخ دوم و مهمتر:

اساسا برخلاف تصور، انقلاب ۵۷ انقلاب از طریق اغتشاش نبود. انقلاب ۵۷ بروزو ظهور حضور اعتراضی مردم بود. انقلاب ۵۷ انقلاب مردم بود نه جمعی اقلیت علیه مردم.

به همین دلیل وقتی برخی با هدف راه اندازی عملیات مسلحانه خدمت امام رسیدند تا مجوز بگیرند با مخالفت صریح امام مواجه می شوند.امام می فرمایند انقلاب ما انقلاب آگاهی ها است نه اسلحه. این تاکید امام بارها در خاطرات رفیقدوست و مرحوم پسندیده و دعایی و الویری و شبیری و مرحوم هاشمی وغیره آمده است. وقتی اعضای سازمان مجاهدین با امام در نجف دیدار کردند امام به آنها صریح می فرماید: با اقدام مسلحانه مخالفم.

امام حتا مبارزه با رژیم را در ابتدای دهه ۴۰ در چارچوب قانون طاغوت آغاز می کند و در ادامه با آگاهی و بصیرت بخشی این مردم هستند که قیام می کنند. براین اساس مردم ابتدا در درون متحول شدند و در ادامه این تحول درونی را به تحول سیاسی تبدیل کردند. لذا بارها فرمودند که انقلاب مردم ما برآمده از تحول درونی آنها بود.

در نهایت اینکه؛

هیچ کس با اعتراض مدنی و قانونی مخالف نیست. اما ایستادن جمعی اقلیت مقابل مردم و تخریب اموال عمومی، یعنی دیکتاتوری مقابل اکثریت و این اغتشاش بیش از آنکه مقابل حکومت باشد اغتشاش مقابل اراده مردم است؛ طبیعی است که نظام برآمده از مردم، مهمترین وظیفه اش صیانت از اراده آنها است.