کد خبر: 199259

خرهای مزرعه هم باور دارند آمریکا خیرخواه ماست!

اتاق خبر 24

قیس قریشی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن طی توییتی نوشت: ‏با اسلحه آمریکایی کشته می‌شویم !

با جنگ های آمریکا آواره می‌شویم !

با تحریم های آمریکا فقیر می‌شویم !

و آمریکا نگران حقوق بشر ماست، نگران آینده بچه های ماست، نگران آزادی های ماست..!!

خرهای مزرعه هم باور دارند آمریکا خیرخواه ماست ...