کد خبر: 199256

فهرست تحریم‌های ناسازگار با برجام تحویل داده شدند

اتاق خبر 24

ابوالفضل عموئی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی توییتی نوشت: همه تحریم‌های ذیل کارزار فشار حداکثری، ناسازگار با برجام و با هدف نقض پارگراف ۲۹ آن و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت طراحی شده‌اند.

 این باید یکی از پایه‌های تصمیم گروه ۱+۴ و آمریکا برای پایبندی به توافق و رفع تحریم‌ها علیه ایران باشد.

آنها فهرست این تحریم‌ها را گرفته‌اند.