کد خبر: 199228

عکسی که در ژاپن نماد قدرت است

پسری که در خلال جنگ جهانی دوم پیکر برادرش را برای خاکسپاری برده و منتظر نگهبان شده تا تحویل بگیرد.
اتاق خبر 24

به او گفتند بار سنگینت رو بده، گفت «سنگین نیست، برادرمه.» عکاس گفته که چنان لب خودش را می‌گزید برای جلوگیری از گریه کردن که از گوشه لبش خون می‌چکید. این عکس در ژاپن نماد قدرت است.