کد خبر: 199202

۶۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به ناوگان دیزلی!

مدیرکل حمل و نقل عمومی و ترافیک سازمان شهرداری ها: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران سهم منابع متحرک یا همان وسایل نقلیه است که حدود ۶۵ درصد این آلودگی ها مربوط به ناوگان دیزلی است.