کد خبر: 199192

همه می‌دانستند نواب یک حرف را دوبار تکرار نمی‌کند

اتاق خبر 24

کاربرفضای مجازی در توییتر نوشت: ‏صدای گریه زنی بلند شد؛ برای وضع‌حمل هیچ بیمارستانی او را نپذیرفته بود.نواب با خشم وزیر بهداشت را تهدید کرد که اگر تا یکساعت دیگر آمبولانسی برای این زن به مسجد نیاید هرچه دیده از چشم خودش دیده. بعد از دقایقی دو آمبولانس آمد. 

وزیر خوب می‌دانست که نواب یک حرف را دوبار تکرار نمی‌کند.