کد خبر: 199186

‏چرخه معیوب اعتراضات و یک سوال ساده

دوهفته چند هزارنفر را تحمل کرد، اما دو شب چند ده نفر را تحمل نمی کند؟ چرا؟
اتاق خبر 24

محسن مهدیان فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: 

یک سوال ساده؛

اگر نظام با اعتراض مردم مشکل دارد، چرا در مقابل دو هفته اعتراض شبانه روزی کشاورزها سکوت کرد؟

دوهفته چند هزارنفر را تحمل کرد، اما دو شب چند ده نفر را تحمل نمی کند؟ چرا؟

این چرخه معیوب اعتراضات در ایران سابقه دارد.

‏یکم. اول انقلاب عده ای علیه حجاب تجمع کردند. کیهان وقت نوشت: سپاه پاسداران مراقبت می کرد کسی متعرض این تجمع نشود.

 دوم. آبان98 عده ای در وکیل آباد مشهد شعار می دادند مرگ بر دیکتاتور. ناجا تماشاگر بود. تا اینکه به قصد انفجار به سمت انبار نفت سیرجان رفتند. اولین کشته اینجا رقم خورد.

‏فقط در جنگ خیابانی ممکن بود 15هزار میلیارد تومان خسارت واردشود.

فقط در عملیات تروریستی ممکن است در اسلامشهر ارپی جی بگیرند ودر دربند تهران 4تا خمپاره کشف کنند.

فقط درشورش سازمان یافته اوباش ممکن است55 پمپ بنزین 256 بانک 23 پایگاه بسیج 28 مرکز نظامی 760 خودروی مردمی را اسیب بزنند.

‏اما آبان اصفهان پرده های آبان ۹۸ را انداخت.

سوم. دوهفته کشاورزان اصفهان تجمع کردند. رسانه ها پوشش دادند و نظمیه و امنیه نظاره گر.. تا اینکه آتش زن ها و کلوخ به دست ها میدان دار شدند. درهمان ساعات اولیه مامور ناجا را با 5 ضربه چاقو صدمه زدند و چندقبضه اسلحه کشف شد.

‏چرخه معیوب اعتراضات اینجاست:

مردم عادی به ناکارآمدی مسوولین اعتراض می کنند اما در نهایت میداندار اصلی عوامل دست ساز جریان آشوب خواهد بود و طبیعی است که اصل اول امنیت مردم است و عده ای بی گناه هم صدمه میبینند و روشن است آنکه هزینه می شود همان اعتراض اولیه مردم است.

 

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.