کد خبر: 199168

چه کسانی به دنبال اغتشاش در ایران هستند؟

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: "جماعتی دوباره بخط شدند که تا به جای پاسخگویی بابت هشت سال غفلت شان (در اجرای طرح آمایش سرزمین، اصلاح الگوی کشت و مصرف آب و حتی استفاده از روش های نوین) به نام مردم و کشاورزان بر دعواهای قبیله ای بدمند"

لعنت بر کسانی که بدنبال ایجاد بحران و اغتشاش هستند.