کد خبر: 199166

سازمان سینمایی نیازمند تحول اداری و ساختاری است

بین سینما و سازمان آن فاصله است. برای هوای تازه در سینما، سازمان به شدت نیازمند تحول اداری و ساختاری است.
اتاق خبر 24

یاسر شاه پیری مدیرکل حوزه ریاست و مشاور اجرایی سازمان سینمایی در توییتر خود نوشت: ۱۵ روز کاری از آمدنم به سازمان سینمایی می‌گذرد. سینمایی که می‌بینیم یک طرف و طرف دیگر سازمان سینمایی است، بین سینما و سازمان آن فاصله است. برای هوای تازه در سینما، سازمان به شدت نیازمند تحول اداری و ساختاری است.یاحنّان یا منّان.