کد خبر: 199164

یکی از بحران های امریکا در مذاکره با ایران چیست؟

مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در توییتر نوشت: ‏یکی از بحران های امریکا در مذاکرات، نحوه به عقب برگرداندن دانش وتجربه هسته ای ایران است که می دانند ممکن نیست. شهید فخری زاده که اکنون یک سال از عروجش می گذرد، بسته ای از دانش و تجربه در ایران آفرید که قابل دزدی، بمباران یا تعطیلی نیست. فقط باید بترسند و به ترس خویش عادت کنند.