کد خبر: 199159

واکنش رامبد جوان به تراژدی تلخ غزاله و آرمان

اتاق خبر 24

رامبد جوان در واکنش به ماجرای غزاله و آرمان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: اما آنچه این تراژدی غم انگیز را به عاملی موثر برای بهبود وضعیت جامعه آینده ما می کند، هشداری همگانی درباره غزاله ها و آرمانهای اطرافمان است. 

نوجوانانی که در اوان دوره بلوغ، وارد ارتباط عاطفی و احساسی می شوند، در حالیکه میزان تجربه زیستشان، ظرفیت انقطاعش را برایشان ایجاد نکرده. 

تمام آموزه های دینی، اخلاقی، روان شناختی، علمی و تجربی گام های تدریجی را برای این بخش از تجربه زیستی بشر ذکر کرده اند که خانواده های بایستی همواره در دوره بلوغ به اقتضای فرهنگ خود، خانواده و محیط پیرامونشان آن را مدیریت کنند. 

غزاله و آرمان حدود ۱۸ ساله امروز، فارغ از خطای فردی خویش، قربانی سهل انگاری ما بزرگترها هستند. لطفا مراقب غزاله ها و ارمانهامان باشیم...