کد خبر: 199158

نظر محمدرضا شاه درباره توانایی‌های زنان

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت:

‏زنان هیچ کار بزرگی در تاریخ انجام ندادن!

محمدرضاشاه میگه که زنان زمانی اهمیت پیدا میکنن که زیبا و جذاب باشن!

زنان در توانمندی با مردها یکی نیستن!

زنان هیچ کار بزرگی در تاریخ انجام نداده‌ان!

زنان حتی یک آشپز بزرگ به تاریخ هدیه نداده‌ان!

مصاحبه‌ با اوریانافالاچی(خبرنگار ایتالیایی)۱۳۵۲.