کد خبر: 199134

افراد زیر ۱۸ سال نیاز به تزریق دز یادآور این واکسن را ندارند

اتاق خبر 24

رئیس انستیتوپاستور: افراد زیر ۱۸ سالی که دو دز واکسن پاستوکووک تزریق کرده اند نیاز به تزریق دز یادآور این واکسن را ندارند تزریق کنندگان بزرگسال واکسن پاستوکووک، به فاصله یک ماه از تزریق دز دوم، میتوانند دز یادآور این واکسن را تزریق کنند