کد خبر: 199131

حقوق‌های نجومی تو جیب چه کسانی می‌رود؟

اتاق خبر 24

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: ‏مسئله در شرکتهای دولتی و شبه دولتی فقط ‎حقوق‌ های نجومی نیست. تاسف بارتر این است که در بسیاری موارد این حقوقها را کسانی میگیرند که نه به دلیل دانش و تجربه بلکه بواسطه ارتباطات مسئولیت گرفته اند، یعنی: رانت ضربدر رانت!

بزودی تحقیق و تفحص از شرکتهای دولتی را در مجلس کلید میزنیم.