کد خبر: 199086

در عشق مومن به خودخواهی‌ام

اتاق خبر 24

نفیسه‌السادات موسوی، شاعر معاصر در کانال تلگرامی یکی از سروده‌هایش را منتشر کرد:

اگر دل بریدی بگو راهی‌ام

رها کن مرا گر نمی‌خواهی‌ام

مردد مشو، هی میا، هی مرو

مخواه این‌چنین غرق گمراهی‌ام!

به خون‌گریه‌هایم مکن اعتنا

که در عشق مومن به خودخواهی‌ام

خودت پای ماندن نداری اگر،

مینداز تقصیر کوتاهی‌ام

مرا برزخ‌آلوده دل‌خوش مکن

به دیدار کوتاه گهگاهی‌ام 

خودم دل ندارم، می‌آید ولی

خودِ عشق، روزی به خون خواهی ام