کد خبر: 199023

چرا اینجا از فمنیستای ایران صدایی درنمیاد؟

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت:

‏تیم فوتبال اردن از ایران باخته

به AFC شکایت کرده که دروازبان ایران رو باید تعیین جنسیت کنید!

از فمنیستای ما که صدایی درنمیاد ولی بزنید رو هشتگ ‎زهره کودایی ببنید کاربرای لبنانی و عراقی چقدر ازش حمایت کردن.