کد خبر: 198963

ایستادن روی بالن در حال پرواز+ تصاویر

رمی اووارد ماجراجوی ۲۸ ساله فرانسوی، با ایستادن روی یک بالن هوای داغ در ارتفاع ۳۶۳۷ متری بر فراز منطقه شتلرو در غرب فرانسه، رکورد جهان را شکست.