کد خبر: 198946

چاره کن این غریب‌ حالی را

اتاق خبر 24

نفیسه‌السادات موسوی، یکی از سروده‌های خود را در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرد:

رد مکن دست‌های خالی را

 چاره کن این غریب‌حالی را

 سر به زیر آمدم نگهدارم

 حرمت آن قد هلالی را

 هم به این دل-شکسته مرهم ده

هم دوا کن شکسته-بالی را 

ثبت کردم میان خاطره‌ام

تک تک تارهای قالی را 

[چون به روی خودش امان داده

 منِ بدعهدِ لاابالی را ]

چشم دل باز کن، نشانم ده 

سایه چادری خیالی را

 با کمی عشق و معرفت پر کن 

امشب این کوزه سفالی را