کد خبر: 198944

کرباسچی علت توقیف روزنامه سازندگی را فاش کرد!

اتاق خبر 24

غلامحسین کرباسچی در صفحه اینستاگرام خود علت توقف انتشار روزنامه سازندگی را منتشر کرد.

استعفای سردبیر در تاریخ ۱۸ آبان ماه

عدم همراهی و احیانا مخالفت ارکان حزب با انتشار روزنامه

عدم وجود کاغذ 

بدهی سنگین