کد خبر: 198932

یه قلم از بدهی‌های انگلیس به ایران

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏امیرعبدالهیان خطاب به عنگلیس گفته که بدهی خود را سریعا پرداخت کنید؛

فقط یه قلم از بدهی عنگلیس به ایران نسل‌کشی ۹ میلیون ایرانی با قحطی بزرگه...

بقیه بدهی‌هاش رو هم شما بگید.