کد خبر: 198913

در تهران حدود ۴۰ درصد افزایش مصرف خون داریم

مدیر عامل سازمان انتقال خون: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۹، ۱۲ تا ۱۴ درصد افزایش اهدای خون داشتیم/در تهران حدود ۴۰ درصد افزایش مصرف خون داریم این در حالی است که حدود ۲۰ درصد خون کشور در این استان مصرف میشود