کد خبر: 198727

تقاضای بازار مسکن چه اندازه است؟

رئیس جمهور وعده داده است که دولت سالانه حدود ۱ میلیون مسکن را تامین کند. حال باید دید با تدابیر دولت در حوزه مسکن مشکل این نیاز اساسی مردم تامین خواهد شد؟