کد خبر: 198709

پیام حاج حیدر رحیم‌پور سال گذشته در بستر بیماری

اتاق خبر 24

حیدر رحیم‌پور سال گذشته در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: امروز در بستر پیری و بیماری از همه فرهیختگان حوزه و دانشگاه، همه نویسندگان و دانشجویان و عدالت خواهان و انقلابیون پیر و جوان و خانواده های شهدا عاجزانه می خواهم که به پا خیزند و اجازه ندهند فساد اداری و بانکی و مدیریتی در دهه چهارم جمهوری اسلامی دوباره توجیه شود. همه دست به قلم شوید و جهاد نهی از منکر را زیر پرچم انقلابی گری و در مقابل اشرافی گری از هر جناح و هر دولت و هر قوه از قوای حکومتی دامن بزنید و نگذارید با توجیهات تکراری به نام قانون یا مصلحت نظام با اعتماد به دیوان سالاری قوه قضائیه و قوانین مرده و بی خاصیت و عجز دولت های پیشین و پسین، این فریضه اسلامی و مطالبه انقلابی پس از چند سخنرانی و چند پرونده کوچک یا جابه جایی چند شخص فرو خسبد و دوباره رهبری در این عرصه تنها بماند و انقلاب، بی صاحب شود.