کد خبر: 198635

33 هزار ساختمان نا ایمن در تهران داریم

در زمینه ایمنی ضعف قانونی در کشور وجود دارد و پشتیبان قانونی خیلی قوی ندارد/ از ۳۳ هزار ساختمان نا ایمن بازدید کردیم اما اخطارهای ما اثرگذار نبوده و کارایی لازم را ندارد.