کد خبر: 198611

نمونه‌ای از حربه‌های رسانه که به خوردمان می‌دهند

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏نمونه ای از سرکوب مسلمانان ‎اویغور چین که در تبلیغات رسانه ای به خورد ما می دهند و باور میکنیم. همانطور که انبوهی کلیپ توسط ‎کلاه سفیدها در سوریه تولید شد و به خورد ملتها دادند تا اسد را وحشی و خونخوار جلوه دهند. در عوض داعش و النصره را انقلابی و آزادیخواه جلوه میدادند.