کد خبر: 198587

فرق نداره افغانستانی باشی یا ایرانی...

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: شهید عزت‌الله رستمی از محافظان مسجد فاطمیه قندهار، اولین انتحاری رو بغل کرده و باعث شده موج انفجار گرفته بشه و شیعه کمتری شهید بشه.

منو یاد شهید علی لندی انداخت...

 خصلت شیعه علی (ع) فداکاری و ایثاره؛ فرق نداره افغانستانی باشی یا ایرانی...