کد خبر: 198542

یکی از قوانین نانوشته در غرب پیشرفته!

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏یکی از قوانین نانوشته در غرب پیشرفته! این است که اگر یک غیرمسلمان کار بدی انجام دهد نامش می‌شود «جرم»؛ اما اگر یک مسلمان مرتکب همان عمل شود، او یک «تروریست» است!