کد خبر: 198420

دومین گام بزرگ برای احیای شرکت هفت تپه

اتاق خبر 24

سیدنظام الدین موسوی نماینده مجلس در توییتی نوشت: ‏پس از خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت ‎هفت تپه دومین گام بزرگ برای احیای این شرکت و بازگشت امید به کارگران سختکوش آن برداشته شد.

هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار و حقوق معوق کارگران با همکاری بانکها پرداخت میشود. روزهای خوب در پیش است.

اسدبیگی رفت و هفت تپه ماند.

3281528.jpg