کد خبر: 198394

چه عاملی فوتبال کشورمان را به این روز انداخته؟

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏پولی که میدین به فوتبالو پخش کنید بین کشتی و ورزشای دیگه

تا در کمال تعجب ببینید هم فوتبال پیشرفت میکنه هم ورزشای دیگه

فوتبالو پولِ زیاد به این روز انداخته و ورزشای دیگه رو کمبودِ امکانات تضعیف کرده.

3280982.jpg