کد خبر: 198391

تا دیروز که آب مقطر بود، یهو شد عامل مرگ یک هنرمند

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: تا دیروز آب مقطر بود و بی اثر، ییهو شد عامل مرگ یک هنرمند دشمنی که سالها روی خودتحقیری ملت ایران کار کرده به این راحتیها نخواهد گذاشت واکسن ایرانی پا بگیرد.