کد خبر: 198338

دیدگاه جبلی درباره ماموریت صدا و سیما

پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما نوشت: ‏مخاطب ما جمهور مردم هستند، نه اقشار خاص!رسانه ملی باید با تمام توان در خدمتشان باشد. بسیارند قوانین گره‌گشا و راهبردهای بن‌بست‌شکن که برای تحقق، نیازمند پیگیری مجدانه در رسانه هستند.  بسیارند مفسدان، متخلفان و قانون‌شکنانی که رسانه می‌تواند و باید خواب را بر چشم آنها حرام کند.