کد خبر: 198311

پشت‌پرده برجام‌های ۲ و ۳ چه بود؟

سیدامیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی در توییتر نوشت: ‏حالا که ‎برجام رسوا شده، یادمان نره سال۹۵ میخواستند با برجام۲و۳، ظرفیتهای دفاعی ایران راهم بدهند برود خداراشکر که آن حکیم اجازه نداد.