کد خبر: 198284

وصیتی که سبب آزادی ۳۴ زندانی شد

مهدی کشت‌دار مدیر عامل خبرگزاری قوه قضاییه در توییتر نوشت: ‏فردی در زنجان وصیت کرده بوده که پس از مرگش ۱۰۰ سکه بهار آزادی که داشته است در کار خیر خرج شود. فرزندان متوفی با اهدای سکه‌های پدرشان ۳۴ زندانی آزاد کردند.