کد خبر: 198280

خواهرت نیز خط قرمز ماست

اتاق خبر 24

نفیسه‌السادات موسوی، شاعر یکی از سروده‌هایش را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

کرمت بار عام هم دارد 

لطف‌هایت دوام هم دارد

تا غلامت شدیم فهمیدیم

نوکری، احترام هم دارد 

صلح کردی که ما بیاموزیم

تیغ شیعه، نیام هم دارد 

همه دیدند نسل شیر جمل

جز شجاعت، مرام هم دارد 

خواهرت نیز خط قرمز ماست

لشکرت عزم شام هم دارد 

ما برایت ضریح میسازیم

زخم عشق، التیام هم دارد

چونکه‌ نذر حسن شد از مطلع

شعر حُسن ختام هم دارد

گرچه حق بی‌حساب می‌بخشد

سر وقت انتقام هم دارد

آنکه سیلی به مادرت زده است

لعنت مستدام هم دارد.