کد خبر: 198256

در سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰% جمعیت سالمند خواهد بود

قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت: اکنون جمعیت بالای ۶۰ سال ۱۰.۵% است؛ الگوهای آینده پژوهی به ما می گویند تا دو سه دهه آینده انباشت جمعیت سالمندی در کشور خواهیم داشت؛ در سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰% جمعیت سالمند خواهد بود؛ نام این چالش، "ابر بحران سالخوردگی جمعیت ایران" است