کد خبر: 198252

شعری برای فاتحان خیبر و روزی که فراخواهد رسید

اتاق خبر 24

رضا شیبانی شعری را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

نام علی ع؛ شعری برای فاتحان خیبر و روزی که فراخواهد رسید:

شیران آریایی و گردان آذرند

باهم برادرند که فرزند حیدرند

این فاتحان که با علم حیدر آمدند

فرزند حیدرند و پیِ فتح خیبرند

این گرگ، مرحب است بگو با دلاوران

تا در مصاف نام علی را بیاورند

جهد جهود، نام علی را زدودن است

حیدر بگو که مرحبیان، مات حیدرند

گلدسته ی بدون علی، برج مهمل است

حیدر بگو که ماُذنه ها گل برآورند

ای مرد راه، اشهد ان علی بگو

ورنه در این جهان، چه اذان ها که ابترند

آن به دوباره خوک بشاشد به منبرش

در مسجدی که نام علی را نمی برند

تکبیرِ کبریاست در این سوی یک تنه

تکفیر و کفر،  یکدله،  آن سوی دیگرند

انگار کن مصاف علی پای خیبر است

وقتی تمام کفر در این قلعه، اندرند

فتح قریب و نصر من الله پیش روست

طفلان دیرگمشده مشتاق مادرند...