کد خبر: 198248

سه تفاوت اساسی صنعت کره و ایران

اتاق خبر 24

سیدامیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی در توییتر ‏۳تفاوت اساسی صنعت کره و ایران را منتشر کرد.

صنعت ایران از ابتدا رفت دنبال ‎انتقال فناوری، مونتاژ و خودکفایی

صنعت کره از ابتدا رفت دنبال ‎یادگیری فناوری، برندسازی و صادرات

حمایت از ‎لوازم خانگی‌ ایران باید مشروط به یادگیری فناوری و صادرات برندهای جهانی ایرانی باشد.