کد خبر: 198203

دو گروگان‌گیری به خاطر یک ماشین

اتاق خبر 24

مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه طی توییتی نوشت:

گزارشی از دو گروگان گیری

یک ماشین خرید و فروش می‌شود و در این معامله اختلاف مالی پیش می‌آید. یکی از طرفین معامله اهل استان فارس بوده و اقدام به ربایش یک پیرمرد کهنوجی می‌کند.

خانواده طرف دیگر معامله نیز یکی از اعضای خانواده ربایندگان و ۲ نفر از همسالان وی را می‌ربایند.

پیرمرد ربوده شده در یک استان مرزی و نوجوانان ربوده شده در مناطقی از شهرستان کهنوج نگهداری می‌شدند.

با ورود مصلحین، حکمین قرآنی و سران طوایف شهرستان کهنوج؛ در اقدامی هماهنگ،طرفین معامله پس از ۵۰ روز ۴ گروگان را رهاکرده و گروگان‌ها ساعتی قبل با سلامت کامل به آغوش خانواده بازگشتند.