کد خبر: 198184

بزرگترین ‎سیرک تاریخ به این میگن

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏بزرگترین ‎سیرک تاریخ در ‎اتحادیه اروپا و امریکا برگزار میشود. ایران نباید برنامه صلح آمیز داشته باشد اما ما ۱۳۵۰۰ ‎کلاهک هسته ای داریم اشکالی ندارد.

 ازادی بیان فکر واندیشه و علم واقعا در اروپا گل کرده و مشعشع است.