کد خبر: 198151

آقای جانسون! پس وعده سوخت ارزان‌تر چی شد؟

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: بوریس جانسون یک ماه پیش از همه‌پرسی برگزیت وعده سوخت ارزان‌تر در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه داده بود.

 در ۹ ماه گذشته یعنی از لحظه خروج رسمی،  ۲۵۰ درصد هم گرانتر شده!